Our courses

STANDARD 4
STANDARD 5
STANDARD 6

Tutorial

Bahasa Melayu (Tatabahasa, Karangan) English Mathematics (Bilingual, Tamil) Sejarah (Malay, Tamil) Science (English, Malay, Tamil) Bahasa Tamil

Intensive

English Mathematics (Bilingual, Tamil) Sejarah (Malay, Tamil) Science (English, Malay, Tamil) Bahasa Tamil
TINGKATAN 1
TINGKATAN 2
TINGKATAN 3

Tutorial

Bahasa Melayu (Tatabahasa, Karangan) English Mathematics (Bilingual) Sejarah Geography Science (English, Malay)

Intensive

English Mathematics (Bilingual) Sejarah Geography Science (English, Malay)
TINGKATAN 4
TINGKATAN 5

Tutorial

Bahasa Melayu (Tatabahasa, Karangan) English Sejarah Mathematics (Bilingual) Science (Bilingual) Prinsip Perakaunan Ekonomi Perniagaan Chemistry (Bilingual) Physics (Bilingual) Biology (Bilingual) Add Maths (Bilingual)

Intensive

English Sejarah Mathematics (Bilingual) Science (Bilingual) Prinsip Perakaunan Ekonomi Perniagaan Chemistry (Bilingual) Physics (Bilingual) Biology (Bilingual) Add Maths (Bilingual)